Tranzila Recurring – מוצר חדש למשפחת טרנזילה

נושאים , , ,   | בתאריך 23-11-2014

השקנו מוצר חדש מבית טרנזילה ושאינו עדכון או תוספת למוצר הקיים.

המוצר החדש הוא מערכת בילינג מלאה המאפשרת ניהול תשלומי לקוחות בעיקר בהוראות קבע בכרטיסי אשראי או בהוראות קבע בנקאיות.

לכל לקוח ניתן להגדיר מגוון שירותים שלכל אחד מהם ניתן להגדיר את זמני התשלום ואמצעי התשלום בנפרד.

ממשקי הניהול מאפשרים מעקב תשלומים, שליחת התראות באימייל, טיפול בחריגים וקבלת דוחות מפורטים.

לכל המעוניין מערכת ניהול מנויים וחיוב בהוראות קבע